Ja a moje práce (vývoj) - Tvorba webových stránok, pomoc pri tvorbe WWW začiatočníkom - Invent Team

Prejsť na obsah

Ja a moje práce (vývoj)

Môj „vývoj“ v oblasti tvorby webstránok
Som už dôchodca, ale ešte stále sa rád učím nové veci (aj na počítači). Počítače používam už asi od roku 1985 (od kedy boli u nás ako-tak dostupné, teda aj vrátane 8 bitových), ale len ako (pokročilý?) používateľ. S „programovaním“ som skončil pri jazyku BASIC na počítačoch typu
PMD 85 už veľmi dávno.

Od vytvorenia prvých web-stránok ma táto problematika zaujala natoľko, že som sa priam ponoril do štúdia dostupných prameňov, či už na internete, alebo z literatúry. Zorientovať sa nebolo jednoduché – pozri prvý príspevok BLOGU: Ako som "tvoril" môj prvý web. Výsledky takto stráveného času a námahy som si nechcel nechať len pre seba a preto som vytvoril minipríručku v podobe webu, ktorá by mohla pomôcť ďalším podobným začiatočníkom.
 
Miniatúry a odkazy na weby, ktoré som vytvoril.
Môj prvý web - Pohrebná služba
K tvorbe prvého webu „Pohrebná služba“ (stránky sú už zrušené – len vzorová ukážka v pôvodnej podobe bez úprav kódu, zmenené len nacionálie) ma inšpiroval môj „skoro príbuzný“ – majiteľ pohrebníctva, keď mu jeho kamarát sprostredkoval registráciu výhodnej adresy, ale sľub vytvoriť stránky dlho neplnil (rok 2006). Postup tvorby a môj začiatočnícky vývoj je popísaný v odpovedi kamarátovi („Blog“). Súčasťou tejto „zákazky“ bola aj tvorba firemných materiálov – logo, hlavičkové papiere a obálky, vizitky, reklamný letáčik, niekoľko vzorov parte a poďakovaní, vyhľadanie vhodných citátov a pod.

Osobná stránka nášho psa - Havanský pes Zaky
Potom začal byť úspešný náš (manželkin) psík Zaky - čo by človek nespravil pre svojho psieho miláčika, keď vie, že mu to mnohonásobne vráti? Tak vznikli stránky havanais.netlab.sk (rok 2008).
Ako vzor designu som použil „Komplexní formátování 2“ z knihy Petr Staníček: CSS Kaskádové styly. Stránky sú rovnako v pôvodnej podobe bez úprav kódu, aktualizovaný je pravidelne len obsah - a práve pri tom je užitočné poznať HTML a CSS.

Web Akvárium INVENT (návrh dizajnu)
Dva jednoduché weby, ktoré som vytvoril v priebehu troch rokov, určite nestačia na získanie zručnosti „robiť weby ako na bežiacom páse“, aj keď príkazy HTML a CSS mi už neboli cudzie. Konečne, nemienil som sa tým ani „živiť“. Preto pri nápade vytvoriť ďalší web som siahol po kvalitnejšom WYSIWYG programe „WebEasy Professional Express7“, normálne platenom, ale ja som získal bezplatnú verziu z časopisu CHIP.

Po 20 rokoch som sa vrátil k akvaristike a začal som uvažovať o stránkach aj pre rybičky (2009). ale skončil som  pri návrhu designu (v roku 2016 už aj so samotnou akvaristikou). Ale najviac času vždy zaberie najmä príprava textov, výber a úprava obrázkov a fotografií a na to zrejme chýbala motivácia.

Web chovateľskej stanice Mojito club (návrh)
V časopise CHIP som neskôr objavil ďalší WYSIWYG program „WebSite X5“, ktorý sa mi viac zapáčil svojou prístupnosťou a variabilitou a v edícii Evolution ho v aktuálnej verzii používam doteraz.
Keďže náš psík Zaky sa v roku 2010 už druhý raz sa stal „otcom“ s fenkou z rovnakej chovateľskej stanice Mojito club, prepracoval som ich web. Práve na ňom som si vyskúšal tento nový program. Môj návrh (vo funkčnej podobe) ale nepoužili, lebo chovateľskú stanicu už neprevádzkujú a na webe nepropagujú. Zostal tak ako vzor pre prípadného iného záujemcu. V návrhu sú použité niektoré obrázky a texty z ich pôvodného webu.

Web na pomoc začiatočníkom pri tvorbe prvých webov
V tom istom roku (2010) vznikol aj tento web www.invent-team.sk  so zámerom pomôcť novým začínajúcim tvorcom WWW - stránok (o tom už v úvode), ale pre rodinné a zdravotné problémy sa pokračovanie v ostatných rokoch nekonalo v plánovanom rozsahu. Prípadným návštevníkom sa za nesplnené očakávania ospravedlňujem. Napokon je dosť webov, ktoré sa podobnou problematikou zaoberajú, aktívne publikujú zaujímavé užitočné články k danej problematike, lebo zároveň tým získavajú noových zákazníkov. Sledujem niektoré takéto weby a vhodné príspevky zdieľam na mojej FB stránke.

Web učiteľa jazykov a prekladateľa Filip-en

V ďalšom roku (2011) vznikol základ webu môjho synovca Filipa - učiteľa jazykov a prekladateľa, ktorý postupne prechádzal „búrlivým“ vývojom (spolu s vývojom zadávateľa). Niekoľkokrát sa menil dizajn, než vznikla ako-tak uspokojivá podoba.
 
Od začiatku roka 2018 som odovzdal úplnú správu webu majiteľovi, vrátane prípadných aktualizácií obsahu aj dizajnu.

Web ďalšej chovateľskej stanice - BELLEZA HABANERO

Web ďalšej chovateľskej stanice - BELLEZA HABANERO (2012) aktívne žije tak, ako je aktívna majiteľka - chovateľka. Zoznámili sme sa a spriatelili, samozrejme prostredníctvom našich "havaňákov" - nášmu Zakymu sa páčila jej prvá, vtedy ešte jediná, sučka Xandia.
Vzhľadom na nemalé úspechy v chove a prezentácii, web sa „utešene“ rozrástol. Tiež sa niekoľkokrát menil dizajn, než vznikla súčasná podoba. Web je pravidelne aktualizovaný  – dopĺňaný o nové informácie. Okrem prezentácie chovateľskej stanice, slúži web ako kronika o najdôležitejších udalostiach jej existencie.  

Web Autodoprava Pedro
Web „Autodoprava Pedro“ (2013) som spravil "len tak" - pre suseda. Môže byť príkladom jednoduchého webu malého podnikateľa.
Od 1. mája 2018 je stránka na webe deaktivovaná. Môj návrh (vo funkčnej podobe) dávam ako vzor pre prípadného iného záujemcu.

E-shop s prírodnou kozmetikou (návrh)
Navrhol som aj vzor e-shopu s prírodnou kozmetikou (2013) pre manželku kamaráta, ale z rôznych dôvodov sa jej podmienky podnikania zmenili, a tak zostalo len pri návrhu.

Web športovo streleckého klubu
V tomto roku (2020) som sa po dlhšom čase dal nahovoriť na vytvorenie, v podstate redizajn, webu pre Športovo strelecký klub PRESSBURG LEGENDS nadšencov a milovníkov Westernovej streľby. Pre mňa úplne nová, neznáma oblasť. Nájsť primerané ilustrácie, písmo, dizajn, bola zaujímavá výzva. Použili sa len pôvodné texty a dokumentácie z podujatí klubu v minulosti. Zrejme aj v súvislosti s pandémiou klub skončil svoju činnosť, takže sa redizajn webu nepoužil. Návrh webu môže použiť iná organizácia podobného zamerania.

Československý dizajn 20. storočia
V súčasnosti sa snažím zdokumentovať a predstaviť moje historické zbierky výrobkov z 20. storočia (väčšinou zachované z mojich bývalých záujmových aktivít) do podoby "virtuálneho múzea" na webe. Ich rozsah sa už natoľko rozrástol, že nemám možnosť ich prezentovať iným spôsobom pre nedostatok vhodných priestorov.
Je to náročná práca - jednotlivé predmety väčšinou treba okrem opravy aj upraviť do "výstavnej" podoby a odfotografovať. Predbežne používam aj pôvodné fotografie predajcov. Získať informácie a dobovú dokumentáciu tiež často nie je jednoduché.

Aj keď mám dosť aj iných záľub, táto “práca” ma stále baví. Napriek tomu zostanem amatérom (v tom dobrom zmysle slova).

© Invent Team 2016
Návrat na obsah